הכשרת דירקטורים ונושאי משרה

תאריך פתיחה: 25/04/2017
ימי ושעות מפגש: הקורס יתקיים בימי שלישי, בין השעות: 17:30 - 21:30
 

20% הנחה לבוגרי המסלול האקדמי המכללה למינהל

הקדמה

דירקטורים ונושאי משרה בחברות נדרשים כיום, אף יותר מבעבר, להיות בעלי יֶדע רחב והבנה מעמיקה בעולם העסקים, הפיננסים והמשפט, על מנת לנהל דיונים, ליזום מהלכים ולהפעיל שיקול דעת מקצועי לשם קבלת ההחלטות העסקיות המתאימות לתאגיד בו הם מכהנים. בנוסף, על דירקטורים ונושאי המשרה בחברה להתעדכן בדרישות הרגולציה ולהכיר את כללי הממשל התאגידי - על מנת לקיים את חובות האמון והזהירות החלות עליהם על פי הדין ולהימנע מהליכי האכיפה המנהלית. 

מטרות התכנית
 1. להקנות ידע מקצועי וניהולי, הנחוץ לדירקטורים ונושאי משרה בכירה, בתפקודם במערך הניהולי של  הפירמות העסקיות.
 2. להקנות ידע מקצועי וניהולי הנחוץ לדירקטורים ונושאי משרה בחברות עירוניות, ציבוריות ופרטיות.  
 3. להעניק כלים והבנה מעמיקה בעולם העסקים, החשבונאות, הכלכלה, הסיכונים, המשפט ושוק ההון.

קהל יעד
הקורס מיועד לדירקטורים, לנושאי משרה בכירה ולמעומדים לתפקיד דירקטור.
  
מרצי הקורס
הקורס בניהולו המקצועי של פרופסור יורם עדן יועבר ע"י מרצים מובילים של המסלול האקדמי המכללה למינהל ומומחים מקצועיים בתחומים שונים, לרבות יושבי ראש ודירקטורים של חברות מובילות במשק: רו"ח שלומי דרורי, רו"ח ניר זכלינסקי, רו"ח רוני אלרואי, עו"ד אסף ברם, עו"ד אליעזר פני גיל, ועוד.
 
תכני לימוד מרכזיים
 • המסגרת המשפטית של חברה ישראלית פרטית ,ציבורית ועירונית  
 • המשטר התאגידי - Corporate Governance
 • תמורות וחובות נושאי המשרה
 • ניהול סיכונים תאגידי 
 • שוק ההון והרשות לני"ע בישראל 
 • חקירות ואכיפה ע"י הרשות לניירות ערך בישראל 
 • החברה הציבורית בעידן Sarbanes-Oxley
 • ממשל תאגידי ואחריות דיווחית - החטא ועונשו?
 • ניתוח דוחות כספיים כאמצעי לאיתור אורות אדומים בדיווח כספי 
 • תגמול נושאי משרה והשלכות חשבונאיות 
 • מיזוג, רכישת חברות והפיכת חברה ציבורית לפרטית 
 • ניהול דירקטוריון הלכה למעשה 
  
קורסים נוספים בקטגוריה
להורדת סילבוס של הקורס לחץ כאן

למידע נוסף

הזן פרטים ונציגנו ישוב אליך בהקדם


מעוניין/ת בקבלת עדכונים דרך המייל