ניהול סיכונים תאגידים

ימי ושעות מפגש: הקורס יתקיים בימי שני, בין השעות 17:00 - 21:00

הנחות מיוחדות לבוגרים של המסלול האקדמי המכללה למינהל

 

הקדמה
בסביבה העסקית, ישנם מספר סוגים של סיכונים נפוצים, כאלה שעלולים להכניס כל פירמה לסכנה קיומית. ישנם סיכונים עסקיים, סיכונים אסטרטגיים, סיכונים כלכליים, סיכונים תפעוליים וסיכונים ארגוניים. חלק מרכזי מתהליך ניהול הסיכונים הוא לדעת לזהות אתה סיכונים הקיימים, לדעת למזער את הסיכוי שיתרחשו, והחשוב ביותר, לדעת לנקוט את הפעולה המיטבית בהתמודדות עם אותם סיכונים ולצאת כשידך על העליונה.
חברות ציבוריות ופרטיות אמורות למנות אחראי על ניהול הסיכונים בחברה, ולציין בדיווחן לאורגנים הרשמיים
על חשיפתן לסיכוני שוק.
 
מטרות התוכנית
להקנות ידע מקצועי וניהולי, הנחוץ לבעלי חברות, מנהלים ובעלי תפקידי מפתח בחברות פרטיות וכן לדירקטורים ונושאי משרה בחברות ציבוריות, בתפקודם במערך הניהולי של הפירמות העסקיות.
הקורס יעניק כלים והבנה מעמיקה בניהול הסיכונים הקשור לניהול השוטף של החברה הפרטית או הציבורית.
 
קהל יעד
בעלי חברות, מנהלים ועובדי מפתח בחברות פרטיות, דירקטורים, מנכ"לים, סמנכ"ל כספים, כלכלנים, רואי חשבון ומשפטנים האמונים על נושא הסיכונים העסקיים והתפעוליים בחברות. 

תכני לימוד מרכזיים
  • עקרונות ניהול סיכונים; טיפולוגיה של סיכונים; אבחון סיכונים; מה הם הגורמים לסיכון וכיצד הם נובעים מפעילותו השוטפת של הארגון; כיצד מקבלים החלטות בשיקול דעת; התרעות והימנעות מסיכונים 
  • הגדרת הסיכון התפעולי ; סיכונים טכנולוגיים; סיכונים משפטיים; סיכוני הון אנושי; מעילות והונאות; מערכות לניהול סיכונים תפעוליים 
  • חובות נושאי משרה; חובת הזהירות; הסתמכות על יועצים חיצוניים;ארבעת המרכיבים של ה – SOXהישראלי וכיצד יכולה חברה פרטית להפיק ממנו תועלת ;יחידות עסקיות מהותיות; הערכה אפקטיבית של הביקורת הפנימית על הדיווח הכספי והצהרת מנהלים
  • סיכוני מטבע; סיכוני אשראי לקוחות; סיכוני נזילות; סיכוני ריבית; סיכוני מדינה.

קורסים נוספים בקטגוריה

 

 
 

 
  

למידע נוסף

הזן פרטים ונציגנו ישוב אליך בהקדם


מעוניין/ת בקבלת עדכונים דרך המייל